Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit koje se nalazi na adresi http://pastirski-stanovi.np-sjeverni-velebit.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://pastirski-stanovi.np-sjeverni-velebit.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.

Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit  kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta http://pastirski-stanovi.np-sjeverni-velebit.hr/ čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Izjava je zadnji put preispitana 10. kolovoza 2020. Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit korisnici mogu uputiti putem:

Javna ustanova Nacionalni park "Sjeverni Velebit"

Krasno 96

53 274 Krasno

tel: 053 665 380

fax: 053 665 390

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Molimo odaberite smještajnu jedinicu


Molimo unesite Vaše podatke

Molimo unesite datume odsjedanja

.popup_black{ background-color:rgba(0,0,0,0.5); position:fixed; top:0; left:0; width:100vw; height:100vh; justify-content:center; align-items:center; z-index:100000; } .popup_block{ width:60%; height:20%; display:flex; position:relative; justify-content:center; align-items:center; background-color:rgba(255,255,255,1.0); z-index:100001; } @keyframes popup-fadeout{ from{ opacity:1.0; } to{ opacity:0.0; } } .popup_text{ color:black; } var black=document.createElement("div"); black.setAttribute("class","popup_black"); var block=document.createElement("div"); block.setAttribute("class","popup_block"); var p =document.createElement("p"); p.setAttribute("class","popup_text"); p.setAttribute("id","porukaa"); block.appendChild(p); black.appendChild(block); document.body.appendChild(black); document.querySelector(".popup_black").style.display="none"; function onSubmit(event) { event.preventDefault(); var xmlhttpObj=new XMLHttpRequest(); xmlhttpObj.on-readystatechange = function() { if (this.readyState == 4) { if(this.status == 200) { document.getElementById("porukaa").innerHTML="Poruka uspješno poslana"; document.querySelector(".popup_black").style.display="flex"; document.querySelector(".popup_black").style.animation="popup-fadeout 2s linear forwards"; setTimeout(function() { document.querySelector(".popup_black").style.display="none"; },2000); }else{ document.getElementById("porukaa").innerHTML="Poruka neuspješno poslana"; document.querySelector(".popup_black").style.display="flex"; document.querySelector(".popup_black").style.animation="popup-fadeout 2s linear forwards"; setTimeout(function() { document.querySelector(".popup_black").style.display="none"; },2000); } } }; xmlhttpObj.open("POST","./Contact.php"); var fd = new FormData(); fd.append("location",(document.getElementById("alan").value ? "alan":"lubenovac")); fd.append("name",document.getElementById("ime").value); fd.append("surname",document.getElementById("prezime").value); fd.append("arrival",document.getElementById("dolazak").value); fd.append("leaving",document.getElementById("odlazak").value); fd.append("adults",document.getElementById("odrasli").value); fd.append("children",document.getElementById("djeca").value); fd.append("text",document.getElementById("poruka").value); xmlhttpObj.send(fd); }

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

© 2017 Pastirski Stanovi. Sva prava pridržana. Designed By Meridies